Kosten

Aan ons wordt vaak de vraag gesteld: Wat kost nu een totale uitvaart?

Vanzelfsprekend kunnen wij geen exact bedrag geven, omdat een ieder de invulling van de uitvaart zelf kan bepalen.

Toch hebben wij getracht aan de hand van onze ervaringen een gemiddeld kostenplaatje (indicatie 2024) te maken.

Gemiddelde kosten
Begrafenis:      € 6.500,-
Crematie:        € 6.000,-

Deze gemiddelde kosten zijn alleen voor de uitvaart. Kosten voor een grafsteen (+ huur graf) of een urn komen daar nog bij.

Waaruit bestaan de gemiddelde kosten van een uitvaart?

Uiteraard kan je een uitvaart zo duur maken als je zelf wilt. Hieronder staan van de grootste kostenposten voor een uitvaart de gemiddelde kosten:

 • Advertentie in regionaal dagblad € 600,-
 • 100 rouwkaarten (zonder porto) € 400,-
 • Overbrengen van overledene naar uitvaartcentrum of woonhuis € 200,-
 • Meest gekozen kisten: Tussen € 610,- tot € 800,-
 • Opbaren in het uitvaartcentrum Waerdse Landen incl. condoleancebezoek € 740,-
 • Bloemstuk op kist € 200,- tot € 300,-
 • Crematiekosten € 1.760,-
 • Begraafkosten incl. eigen graf aan de Krusemanlaan € 4.120,-
 • Begraafkosten incl. algemeen graf aan de Krusemanlaan € 1.720,-
 • Begraafkosten incl. eigen graf Dionysiuskerk € 2.500,-
 • 100 personen koffie met cake na uitvaart € 500,-
 • Thuis opbaren is uiteraard goedkoper. U kunt dan zelf koffie verzorgen.
 • De kosten voor koeling is rond de € 400,-.
 • Let op! Hier kunnen nog wel extra kosten bijkomen voor bijv. huur van bloemenstandaards, consumpties met zoete of hartige lekkernijen, belegde broodjes e.d.
 • Daar het slechts richtprijzen zijn kunnen hier uiteraard geen rechten aan worden ontleend.
Schuiven naar boven