Dienstenpakket / Korting uitvaartkosten

Dienstenpakket 2024

Op grond van het gestelde in artikel 10, lid 6 van de Statuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering  de diensten voor het komende jaar vastgesteld. Voor het lopende jaar worden aan de ingeschreven leden van de Uitvaartvereniging St. Barbara, zowel voor zichzelf als voor hun mede-ingeschreven huisgenoten  – bij overlijden – de volgende diensten verleend.

Het regelen en verzorgen van de gehele uitvaart door een erkend uitvaartleider.

Dat bestaat in ieder geval uit:

 • Aangifte van het overlijden bij de afdeling bevolking van de Gemeente.
 • Afspraken maken met de betrokken instanties betreffende de begrafenis c.q. crematie en daarbij behorende diensten.

Hierbij komt o.a. al naar gelang de noodzaak c.q. wensen:

 • Verzorging door een verpleegkundige.
 • In overleg met de nabestaanden het regelen van een gepaste opbaargelegenheid.
 • Verzorgen van het transport vanaf de plaats van overlijden naar de opbaargelegenheid.
 • Bij opbaring thuis, gebruik van een mobiele rouwkamer met koeling.
 • Regelen en leveren van een graf- of crematiekist conform uw wensen.
 • Regelen en begeleiden van condoleancebezoek.
 • Het beschikbaar stellen van dragers.
 • Verzorgen van transport naar de parochiekerk voor de kerkelijke uitvaart.
 • Transport naar de begraafplaats te Heerhugowaard of naar een crematorium.
 • Stipendium voor de H. Mis t.g.v. de kerkelijke uitvaart en avondwake

Bovengenoemde diensten zijn slechts de meest voorkomende. Ook indien men andere wensen heeft, kunnen wij dat in overleg verzorgen.

Korting op de uitvaartkosten 2024

Behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen kunt u rekenen op een korting op de uitvaartkosten ter waarde van max. € 2.750,- (Procentenleden ontvangen max. het overeengekomen percentage van dat bedrag)

 1. Woont men meer dan 30 km van Heerhugowaard, dan dient bij overlijden z.s.m. contact te worden opgenomen met de penningmeester of secretaris. In overleg wordt dan gekozen voor een uitvaartvereniging c.q. uitvaartbedrijf uit de betreffende woonplaats, die dan in opdracht van St. Barbara de uitvaart kan verzorgen. De financiële afhandeling dient nl. altijd via de vereniging te lopen, daar wij geen geld mogen uitkeren, maar alleen een korting op de uitvaartkosten mogen verlenen. In die gevallen zal de waarde van de korting worden verlaagd van max. € 2.750,- naar max. € 2.500,-.
 2. Woont men in Heerhugowaard of directe omgeving en men wil men bij overlijden de uitvaart geregeld hebben door een zelf gekozen uitvaartleider i.p.v. de uitvaartleider van de vereniging, dient men altijd eerst contact op te nemen met de penningmeester of secretaris. De uitvaart dient dan in opdracht van St. Barbara verzorgd te worden en de financiële afhandeling zal dan ook via de vereniging lopen, daar wij geen geld mogen uitkeren, maar alleen een korting op de uitvaartkosten mogen verlenen. De waarde van de korting wordt dan verlaagd van max. € 2.750,- naar max. € 2.250,-. (Dit geldt alleen indien er vooraf toestemming is verleend door het bestuur. Zoals is vastgelegd in art. 5a en 5b van ons huishoudelijk reglement)
 3. Voor onze leden met een procentenregeling gelden de zelfde voorwaarden.
Schuiven naar boven