Overlijden

Waarschuw eerst een huisarts, deze maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.

Ga na of de overledene een testament of een uitvaartcodicil heeft.

Hierna dient u zich uitsluitend te wenden tot de uitvaartleider (dit geldt ook indien de overledene zich elders bevindt, bijv. in het ziekenhuis).

Woont u buiten een straal van 30 km van Heerhugowaard, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of secretaris. Die zal u dan informatie geven hoe verder te handelen.

rouwcentrumdreef

Schuiven naar boven