Lid worden

BEGRAFENISVERENIGING St. BARBARA

Opgericht 16 november 1934. Goedgekeurd bij K.B. dd. 4 juni 1969 nr. 63
Secretariaat: J.A. Insing, Rubensstraat 55, 1701 JG Heerhugowaard, tel. 072-5740222

———————————————————————————————————————-

Betreft: Bepalingen t.a.v. nieuw lidmaatschap

Geldig: 1 januari t/m 31 december 2023

  • De contributie voor 2023  is vastgesteld op € 43,- per persoon.
  • (Bij automatische incasso krijgt men een korting van € 3,-)
  • Algemeen: Indien één of beide ouders lid zijn c.q. lid worden, behoeven hun kinderen tot en met hun 18e jaar geen contributie te betalen, maar hebben wel recht op ons volledige dienstenpakket.

Aanmelden:

Men is op het moment van aanmelden nog geen 25 jaar:
Men kan lid worden zonder betaling van entreegeld.

Men is op het moment van aanmelden 25 jaar of ouder. 
In dat geval is entreegeld verschuldigd, dat als volgt is opgebouwd:

Leeftijd Bedrag   Leeftijd Bedrag   Leeftijd Bedrag
25 jaar €   38,-   39 jaar € 470,-   53 jaar € 710,-
26 jaar €   72,-   40 jaar € 490,-   54 jaar € 755,-
27 jaar € 110,-   41 jaar € 510,-   55 jaar € 805,-
28 jaar € 144,-   42 jaar € 528,-   56 jaar € 855,-
29 jaar € 175,-   43 jaar € 546,-   57 jaar € 910,-
30 jaar € 210,-   44 jaar € 561,-   58 jaar € 965,-
31 jaar € 244,-   45 jaar € 572,-   59 jaar € 1020,-
32 jaar € 278,-   46 jaar € 588,-   60 jaar € 1075,-
33 jaar € 310,-   47 jaar € 598,-   61 jaar € 1135,-
34 jaar € 340,-   48 jaar € 608,-   62 jaar € 1195,-
35 jaar € 370,-   49 jaar € 620,-   63 jaar € 1255,-
36 jaar € 398,-   50 jaar € 632,-   64 jaar € 1315,-
37 jaar € 424,-   51 jaar € 642,-   65 jaar € 1375,-
38 jaar € 448,-   52 jaar € 670,-   > 65 jaar niet meer

Schuiven naar boven