Home

Bij overlijden belt u met uw uitvaartverzorgster (altijd bereikbaar) 06-51331456

Sint Barbara Heerhugowaard

  • Uitvaartvereniging St. Barbara is opgericht in 1934 en vervult dus al 89 jaar een belangrijke functie in Heerhugowaard. Van oorsprong ontstaan uit burenplicht ten dienste van de gemeenschap, zijn we uitgegroeid tot een uitvaartvereniging met ruim 2300 leden.
  • Er  is in de loop der jaren veel veranderd. Bij een overlijden valt er tegenwoordig heel wat meer te regelen in een kort tijdsbestek. De mensen hebben ook steeds meer eigen wensen ten aanzien van het afscheid bij een overlijden en uiteraard de daaruit voortkomende kosten. Aan die wensen kunnen wij voldoen. Wij hebben namelijk twee uitstekend opgeleide en gediplomeerde uitvaartverzorgers die dag en nacht voor u klaar staan en de uitvaart verzorgen conform uw wensen en daar wij werken zonder winstoogmerk kunnen wij de kosten laag houden. Daarnaast heeft St. Barbara een eigen dragergilde.
  • Ter verduidelijking: Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk! Daarom kunnen wij ook onze contributie zo laag houden. Het lidmaatschap van Sint Barbara geeft u de zekerheid dat u door vertrouwde mensen op uw laatste reis wordt verzorgd en begeleid. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie.
  • Wij zijn aangesloten bij de FKB (Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen). Zij voorzien ons van de nodige steun en informatie om bij de tijd te blijven en de nieuwste ontwikkelingen te kunnen volgen.
  • Ook als u geen lid bent van Sint Barbara kunnen wij de uitvaart voor uw naaste verzorgen.
Schuiven naar boven