Wat te doen

Waarschuw eerst een huisarts, deze maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.

Ga na of de overledene een testament of een uitvaartcodicil heeft.

Is de overledene lid van Sint Barbara dan kunt u zich direct wenden tot onze uitvaartleidster mevr. Angita Waal-Pijper, tel 0651331456. (Dit geldt ook indien de overledene zich elders bevindt, bijv. in het ziekenhuis)

Uitzonderingen:                                                                                                                                     – Woont u buiten een straal van 30 km van Heerhugowaard, dient u vooraf contact op te nemen met de penningmeester of secretaris. In overleg kan dan worden gekozen voor een uitvaartvereniging c.q uitvaartbedrijf uit uw woonplaats die dan in opdracht van St. Barbara de uitvaart zal verzorgen.

  – U woont in Heerhugowaard of directe omgeving en u kiest voor een eigen uitvaartleider. Ook dan dient u vooraf contact op te nemen met de penningmeester of secretaris.  Als uitvaartvereniging mogen wij namelijk niet in geld maar alleen in natura uitkeren. Daarom dient de financiële afwikkeling altijd via St. Barbara te verlopen.

Ook als de overledene geen lid is van Sint Barbara kunnen wij de uitvaart verzorgen en kunt u zich ook tot mevr. Waal wenden. (Let op! Indien de overledene lid is van een andere uitvaartvereniging of als deze een natura uitvaartverzekering heeft, dan dient u eerst met hen contact op te nemen)

Schuiven naar boven