Wat te regelen?

Verdere handelingen na overlijden

Belangrijke handelingen na het waarschuwen van de uitvaartleider ( 06 -51 33 14 56 ):

 • Nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is.
 • Akte van overlijden opvragen (via uitvaartleider).
 • Versturen van rouwbrieven (via uitvaartleider).
 • Verklaring van erfrecht/executele laten opstellen met eventuele boedelvolmacht.
 • Bank(en) op de hoogte stellen.
 • Alle instanties waar de overledenen geregistreerd staat op de hoogte stellen van het overlijden (bijv. verzekeringsmaatschappijen).
 • Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen.
  • Rekeningen eventueel opheffen of op andere naam overschrijven.
  • Nog lopende betalingen afhandelen.
 • Informeren van werkgever en/of uitkeringsinstantie en aanvragen van overlijdensuitkeringen.
 • Aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie.

Verdere zaken:

 • Regelen van voogdij; aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp; informeren van de overheid i.v.m. studiefinanciering.
 • Inventariseren van automatische afschrijving, credit-cards en deze zonodig opzeggen.
 • Inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum.
 • Lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten, etc.)
 • (In)boedel inventariseren en zonodig laten taxeren.
 • Innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen).
 • Bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen.
 • Effectendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effecten.
 • Overgaan tot verdeling van de boedel (Na aangifte van successiebelasting, enz.).
Schuiven naar boven