Uitvaartinfo

Begraven of cremeren

De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond een uitvaart. Daarom is het goed daar wel tijdig over na te denken. Een overlijden brengt al zoveel emoties met zich mee, dat het vaak moeilijk is om op zo’n moment een weloverwogen keuze te maken. U verkleint het risico van teleurstelling achteraf, als u voor de keuze volledig op de hoogte bent van de mogelijkheden en consequenties van begraven en cremeren.

De wens van de overledene

De eerste overweging bij de keuze voor cremeren of begraven is de wens van de overledene. Zo staat het ook in de Wet op de lijkbezorging (Wlb), die allerlei zaken rond de uitvaart vastlegt. Al direct in het begin staat er: ‘De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene.’

Schuiven naar boven