De 2 nieuwe bestuursleden
De 2 nieuwe bestuursleden

Op de jaarvergadering van 9 sept. j.l. hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden en 3 dragers.

Door de coronapandemie kon St. Barbara Heerhugowaard pas op 9 september j.l. haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Hierdoor werd ook het afscheid van de 2 bestuursleden Tiny Steur-van der Heyden en Jaap Stam later dan gepland. Het werd een sober maar niet minder gemeend afscheid.

Tiny stopt na 30 jaar als bestuurslid en Jaap heeft 40 jaar als penningmeester bijzonder goed op de centen gepast. St. Barbara in 1934 opgericht, is mede door hun inzet in die jaren uitgegroeid van 1200 tot een gezonde vereniging van zo’n 2400 leden.

Tiny:
Tiny kwam wel op een heel bijzondere manier in contact met St. Barbara. Ze had een feestelijke bijeenkomst in een horecagelegenheid in Heerhugowaard en bij de uitgang werd ze aangehouden door iemand van de begrafenisvereniging en gevraagd of ze eventueel interesse had in een bestuursfunctie. Men vond dat het tijd werd voor een vrouw in het bestuur. Ze moest er wel even over nadenken, maar heeft toch ja gezegd en kwam terecht in een echte mannenwereld, waar ze warm werd ontvangen. Ze paste zich direct goed aan. Een vrouw in het bestuur heeft toch een andere kijk op bepaalde zaken en dat werd zeker gewaardeerd. Vooral op het organisatorische vlak had ze een grote inbreng. In 2015 werd ze voor haar verdiensten verrast met de FKB-speld. Zelf kijkt ze terug op een mooie en gezellige periode. Na dit afscheid hoeft ze zich niet te vervelen want ze blijft onder meer actief als mantelzorger, vrijwilliger bij het KBO en actief lid van verschillende verenigingen.

We mogen ons als vereniging gelukkig prijzen dat we in deze tijd een prima jeugdige vrouwelijke opvolgster hebben kunnen vinden in de persoon van Jorinde Rutte-Brink.

Jaap

In 1979, moest St. Barbara op zoek naar een nieuwe penningmeester, en men kwam terecht bij Jaap Stam. Ook hij moest er even over nadenken. Naast zijn baan als boekhouder had hij ook nog een gezin met 3 kinderen. Maar na overleg met zijn vrouw besloot hij het te proberen. Zijn voorganger moest door ziekte stoppen en kon hem niet adequaat inwerken. Bovendien stelde de toenmalige kascommissie voor om, gezien het vele werk, het penningmeesterschap te verdelen over 3 personen. Maar Jaap begon gewoon aan de klus en heeft het al die tijd zonder hulp vol weten te houden. Gelukkig kon gaandeweg veel handwerk geautomatiseerd worden. Dat hij goed op de centjes gepast heeft blijkt wel uit het feit dat de contributie in die 40 jaar slechts 7x zoveel is geworden, terwijl het vermogen 40x zoveel is geworden. En zoals een goed boekhouder betaamt zorgde hij al die jaren dat alles keurig op papier stond en dat de rekening tot op de laatste cent klopte.                                                                   Toen de kinderen de deur uit waren vond Jaap dat er nog wel wat bij kon en werd penningmeester bij de plaatselijke KBO en ging belastingformulieren invullen voor 65-plussers. Helemaal niets meer doen gaat zeker niet gebeuren. Hij blijft in ieder geval nog doorgaan met het invullen van de belastingpapieren voor 65-plussers.                                                                           Ook de verdiensten van Jaap bleven niet onopgemerkt. In 2005 kreeg hij het bekende FKB-speldje. In 2009 werd hij geëerd met de Zilveren Reiger van de gemeente Heerhugowaard. En in 2015 werd hij een Koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.                    Namens het FKB werd hij ook nog toegesproken door bestuurder Martin Slippens. Hij memoreerde dat ze samen al 25 jaar betrokken zijn geweest bij de inkoopcombinatie van kisten in Noord-Holland. Daarbij was Jaap ook nog bestuurslid van het inmiddels opgeheven regiobestuur van de kring West-Friesland. Jaap was ook meestal aanwezig bij de FKB-vergaderingen en had altijd wel een zinnige vraag. Ook als er gevraagd werd om mee te denken, stelde hij zich beschikbaar. Voor al zijn inzet werd Jaap bedankt middels een kistje met inhoud.

Als vereniging zijn we bijzonder verheugd met Jaap zijn opvolgster. Dat is namelijk zijn schoondochter Marcella Stam-Himmelreich. Ook Jaap vindt dat prachtig. “Altijd makkelijk. Als ze vragen heeft kan ze altijd haar schoonvader bellen. En het blijft in de familie.’’