Algemene ledenvergadering 2019

Deze zal medio april gehouden worden. Exacte datum dient nog vastgesteld te worden.