’Heerhugowaard, 30 augustus 2021.

Betreft: Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op Woensdag 15 september 2021 om 20.00 uur (bestuur 19.30 uur aanwezig) in Café ”De Swan”, Middenweg 178 te Heerhugowaard.

AGENDA:
1. Opening.

2. Bestuursmededelingen.

3. Notulen van de ledenvergadering van 9 sept. 2020

4. Jaarverslag 2020.

5. Rekening en verantwoording van het boekjaar 2020.

6. Verslag van de kascontrolecommissie. Verzorgd door de heren D. Maas en J. Rood. Dhr. Maas is aftredend en door het bestuur wordt mevr. E. Blank voorgedragen als zijn opvolger.

7. Vaststelling contributie en aanpassing diensten voor 2022.

8. Stand van zaken automatische incasso.

9. Bestuursverkiezing. Volgens het schema is er dit jaar niemand aftredend, zodat het bestuur ongewijzigd verder zal gaan.

10. Toekomst dragersgilde.

11. Rondvraag en sluiting.


Met vriendelijke groeten,
Jan Insing,
Secretaris

Het jaarverslag + Notulen jaarvergadering 2020 + Financieel jaarverslag kunt u aanvragen bij de secretaris.