Algemene ledenvergadering 2019

Heerhugowaard, 22 maart 2019.

Betreft:  Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op Woensdag 24 april 2019 om 20.00 uur (bestuur 19.30 uur aanwezig) in Café Marlène, Middenweg 207 te Heerhugowaard.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Bestuursmededelingen.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 11 april 2018
 4. Jaarverslag 2018.
 5. Rekening en verantwoording van het boekjaar 2018.
 1. Verslag van de kascontrolecommissie. Verzorgd door de heren P. Visser en L. Brink. Dhr. P. Visser is aftredend en door het bestuur wordt dhr. D. Maas voorgedragen als zijn opvolger.
 1. Vaststelling contributie en aanpassing diensten voor 2020.
 1. Stand van zaken Automatische incasso.
 1. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de voorzitter Jan Brink en bestuurslid Klaas Weel, beiden stellen zich weer zich weer herkiesbaar.

De penningmeester Jaap Stam heeft te kennen gegeven na 40 jaar te willen stoppen per 31 december. Het bestuur draagt Marcella Stam-Himmelreich voor als zijn opvolger.

 1. Toekomst dragersgilde.
 1. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Jan Insing,

Secretaris

Jaarverslag, Notulen jaarvergadering 2018 en Financieel overzicht zijn voor leden aan te vragen bij de secretaris.