Uitvaart verzorging

Wij hebben twee uitstekend opgeleide en gediplomeerde uitvaart verzorgsters die dag en nacht voor u klaar staan met zorg op maat. Dat zijn:

We hebben tevens een team dat de laatste zorg verricht aan de overledene en daarnaast heeft Sint Barbara een eigen dragersgilde.

Het bestuur van Sint Barbara bestaat momenteel uit 5 personen.

  • John Blokdijk (Voorzitter)
  • Marcella Stam-Himmelreich (Penningmeester)
  • Jan Insing (Secretaris)
  • Jorinde Rutte-Brink
  • Jos Rood

Contact gegevens:

Penningmeester:
Marcella Stam-Himmelreich, A.I. van Hardenbroekerf 14, 1705 HT Heerhugowaard
tel. 072-8883480, penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.

Secretaris:
Jan Insing, Rubensstraat 55, 1701 JG, Heerhugowaard
tel. 072-5740222, secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl

Verenigingsinformatie 

Sint Barbara organiseert elk jaar in het voorjaar haar algemene ledenvergadering. De aankondiging daarvoor verschijnt in het weekblad “Heerhugowaards Nieuwsblad” en op deze website, onder het kopje nieuws. De vereniging kent een huishoudelijk reglement en statuten. Deze kunt u opvragen bij de secretaris

Bestuur